زمینه فعالیت

محصولات تولیدی

گالری تصاویر

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
تمام بازدیدها
41
73
114
277
4164958

طبق بندی حریق مطابق استاندارد امریکا و اروپا

استاندارد آمریکا N F P A

۱. آتش سوزی گروه A:   که آتش سوزی ناشی از مواد جامد و مواد طبیعی مانند چوب و کاغذ ، پارچه و پلاستیک می باشد.

۲. آتش سوزی گروه B:   که آتش سوزی ناشی از مایعات قابل اشتعال (یا جامدات قابل اشتعال تبدیل شونده به مایع) مانند بنزین- روغن- قیر-گازوئیل و غیره

۳. آتش سوزی گروه C: در مورد آتش سوزی ناشی از وسائل الکتریکی و برقی نام گذاری شده.

۴. آتش سوزی گروه D: آتش سوزی ناشی از فلزات قابل اشتعال مانند منیزیم- لیتیوم و غیره می باشد

۵. آتش سوزی گروه :K برای آتش سوزیهای ناشی از روغنها خوراکی که معمولا در آش پزخانه ها یا رستورانها مورد استفاده قرار می گیرد.

                

استاندارد اروپا

            

۱. آتش سوزی گروه A:   که آتش سوزی ناشی از مواد جامد و مواد طبیعی مانند چوب و کاغذ ، پارچه و پلاستیک می باشد.

۲. آتش سوزی گروه B:   که آتش سوزی ناشی از مایعات قابل اشتعال (یا جامدات قابل اشتعال تبدیل شونده به مایع) مانند بنزین- روغن- قیر-گازوئیل و غیره

۳. آتش سوزی گروه C: در مورد آتش سوزی مربوط به گازهای قابل  اشتعال مانند بوتان، پروپان و گاز طبیعی CNGنام گذاری شده.


۴. آتش سوزی گروه D: آتش سوزی ناشی از فلزات قابل اشتعال مانند منیزیم- لیتیوم و غیره می باشد.

۵. آتش سوزی گروه F: برای آتش سوزیهای ناشی از روغنها خوراکی که معمولا در آش پزخانه ها یا رستورانها مورد استفاده قرار می گیرد.